Puzzles

Conspiracy Home

Puzzles
Puzznic


Here are the Level Codes for all levels of Puzznic on the Nintendo Gameboy.


001 --none-- 
002 ITOHMIWA 
003 SAWAITOH 
004 GOTAGOTO 
005 DON.DOKO 
006 PUZZNIC. 
007 YUPONTAN 
008 ZUN.DOKO 
009 ZUN.TATA 
010 TAKAMINE 
011 NISIYAMA 
012 DARIUS.. 
013 FLIPPULL 
014 NAOMI.N. 
015 YUYANISI 
016 MOGUMOGU 
017 TOMOYO.H 
018 TAKASUZU 
019 AKITOSHI 
020 HORIMOTO 
021 BABUCHAN 
022 DOKUGASU 
023 SUGAPEE. 
024 INEMURI. 
025 SEXYITOH 
026 SERAHOSI 
027 MUKASHI. 
028 ARU.TOKO 
029 RONIOJII 
030 SANTO.OB 
031 AASANGA. 
032 SUNDEIMA 
033 SITAMARU 
034 NINTENDO 
035 GAMEBOY. 
036 CHASE.HQ 
037 BAKATONO 
038 KODOMONI 
039 MAKERUNA 
040 HATTORI. 
041 MEIJIN.. 
042 DONTMAID 
043 UCHIMURA 
044 NOGUNOGU
045 TENTSUKI 
046 PCNO.SCI 
047 KYOMO... 
048 ICHINICH 
049 IGANBARO 
050 PASSWORD 
051 MINASAMA 
052 NO.OKAGE 
053 DE.NANTO 
054 KASHIAGA 
055 RIMASITA 
056 THANKYOU
057 MAIDOOKA
058 IAGEITAD
059 AKIMASHI
060 TEARIGAT
061 OUGOZAIM
062 ASU.KONG
063 OMOHIKIT
064 ATENOHOD
065 O.YOROSH
066 IKUONEGA
067 IMOUSHIA
068 GEMASU..
069 YONJUUME
070 NNO.SAIK
071 OUTOKUTE
072 NWA.NANT
073 ENDESHOU
074 HAGAKIWO
075 OKUTTEKU
076 DASAI.CH
077 USENDEJU
078 UMEISAMA
079 NI.TAITO
080 TOKUSEIN
081 O.PRESEN
082 TWO.SASH
083 IAGEMASU
084 NAO.HAPP
085 YOWAWASS
086 OUWOMOTT
087 EKAESASE
088 TEITADAK
089 IMASU.DO
090 SHIDOSHI
091 OTAYORI.
092 KUDASAI.
093 MOUSUKOS
094 HIDEOWAR
095 IDAKARA.
096 GANBATTE
097 CHODAINE
098 INVADER.
099 YOROSIKU
100 MOMIAGE.
101 FUTOMOMO
102 MIMITABU
103 HARAHORO
104 HIREHARE
105 SUKIYAKI
106 FUJIYAMA
107 TENPURA.
108 HARAKIRI
109 DOMODOMO
110 SABUKITA
111 JIMAJOJI
112 YAMAMOTO
113 JITATATA
114 JUNYA.N.
115 MOHIKAN.
116 SAYOCHAN
117 HARIKIRI
118 FAMICOM.
119 SAMURAI.
120 OGEICHAN
121 KOGAYUJI
122 HARUKUNN
123 NAO.SAN.
124 TERIYAKI
125 SHOUTARO
126 KATUTATU
127 KORENITE
128 SAISHUU.

Sexy Lingerie   -   Stout en Lekker   -   Gewillige Sletjes   -   Extreme Sexfilmpjes   -   Gratis Sexfilmpjes   -